Record details

Title
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
Statement of responsibility
    Petr Dobeš
Other titles
    Preliminary results of the study of fluid inclusions in granulites of the South Bohemian Moldanubicum
Author
    Dobeš, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 34-35
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    granáty
    granulit
    inkluze fluidní
    křemen
    metamorfismus
    plynokapalné inkluze
    šumavské moldanubikum
Geographical name
    Chvalšiny
    ČR-Čechy
    Zrcadlová Huť
Keyword
    32-21
    Čech
    Fluidních
    Granulitech
    Inkluzí
    Jižních
    Moldanubika
    Prachatice
    Předběžné
    Studia
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012