Record details

Title
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Preliminary results of the Beskydy Cretaceous foraminifera studies from boreholes Vlčovice - J1, J2, J3 and J4 (25-21 Nový Jičín)
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 21-23
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída
    litologie
Geographical name
    Vlčovice
Keyword
    25-21
    Beskydské
    Foraminifer
    J1
    J2
    J3
    J4
    Jičín
    Křídy
    Nový
    Předběžné
    Studia
    Vlčovice
    Vrtů
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012