Record details

Title
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Other titles
    Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Foraminifera, Cretaceus, oceanic red beds, biostratigraphy, paleoecology
Keyword
    červených
    Foraminifer
    Karpat
    Křídových
    Předběžné
    Rumunských
    Studia
    Vrstev
    Východních
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Byly studovány foraminifery křídových oceánských červených vrstev (CORB) z různých tektonických jednotek rumunských flyšových Karpat z hlediska stratigrafie a paleoprostředí. Celkový rozsah CORB ve studovaných profilech je spodní cenoman-maastricht. V rámci CORB bylo rozlišeno šest společenstev bentosních foraminifer: 1) s dominantní Rhizammina sp., 2) s dominantní Rhizammina sp. a Krasheninnikov fauna, 3) s dominantní Nothia sp., 4) společenstvo Recurvoides-Karrerulina-Uvigerinammina, 5) smíšené společentsvo typu Wadowice, 6) smíšené společenstvo typu couches rouges. Tato společenstva reprezentují biofacie v rámci abysálu až středního svahu.
Abstract (in english)
   Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014