Record details

Title
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Preliminary foraminiferal results from the Cretaceous Red Beds of Rumanian East Carpathians
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 9-12
Year
    2006
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    benthos
    biostratigrafie
    diskuse
    flyš
    Foraminifera
    geologie regionální
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    paleoekologie
    plankton
    red beds
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Rumunsko
    Východní Karpaty-oblast
Keyword
    červených
    Foraminifer
    Karpat
    Křídových
    Předběžné
    Rumunských
    Studia
    Vrstev
    Východních
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012