Record details

Title
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
Author
    Lisá, Lenka
    Mentlík, P.
Conference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 (10.04.2006-12.04.2006 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
Pages
    s. 46-46
Notes
    Překlad názvu: Preliminary results of glacial accumulation forms in lake Laka surrowndings (Šumava)
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    glaciation
    micromorphology
    provenance
    quartz
    Šumava
Keyword
    Akumulačních
    Forem
    Glaciálních
    Jezera
    Laka
    Okolí
    Předběžné
    Šumava
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Během roku 2006 byly zpracovávány dva vzorky z okolí jezera Laka (Šumava) a srovnávací vzorky horského zalednění z Krkonoš. Sedimenty okolí jezera Laka byly identifikovány jako čistě glacigenní a znovu tak bylo potvrzeno že tuto metodu lze za určitých podmínek použít při determinaci sedimentů horského zalednění.
Abstract (in english)
   There were examined the next two samples from the Laka lake area (Šumava) and the comparative samples from the Krkonoše mountain were taken too. Šumava samples were examined as a poor glacial origin, which once more confirms application of this method in the conditions of mountain glaciers.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012