Record details

Title
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
Other titles
    Preliminary results of the investigations at the Karpatian/Lower Badenian boundary in the Carpathian Foredeep
Author
    Adámek, Josef
    Petrová, Pavla
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Southern Moravia, Karpatian/Lower Badenian boundary, micropaleontology
Keyword
    Baden
    části
    Hranice
    Jižní
    Karpat-spodní
    Karpatské
    Předběžné
    Předhlubně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Nové zajímavé vyýsledky pocházejí ze studia mělkých vrtů situovaných v jižní části karpatské předhlubně. Na základě studia dírkovců a nanofosílií byly studovány sedimenty na hranici karpat/spodní baden (Grundské souvrství??).
Abstract (in english)
   Preliminary results of the investigations at the Karpatian/Lower Badenian boundary in the Carpathian Foredeep
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014