Record details

Title
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
Author
    Dašková, Jiřina
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2008, -
Pages
    s. 92-94
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Preliminary palynological research at Hlubočepy - railway cut locality (Choteč and Srbsko formations, Middle Devonian, Eifelian to Givetian)
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Barrandian
    Devonian
    paleobotany
    palynology
    spores
Keyword
    
    Chotečské
    Devon
    Eifel
    Givet
    Hlubočepy
    Lokalitě
    Palynologický
    Předběžný
    Souvrství
    Srbské
    Střední
    Výzkum
    Zářez
    železniční
Abstract (in czech)
   Sedimenty v zářezu trati v Hlubočepích byly ovzorkovány a byl proveden palynologický výzkum. Byly nalezeny jen špatně zachované palynolorfy a miospory, na základě kterých nebylo možné podat detailnější paleoekologické a biostratigrafické interpretace.
Abstract (in english)
   The Praha-Hlubočepy (railway cut) section has been sampled for palynological studies. However, only rare and poorly preserved palynomorphs and miospores have been found, which do not allow any paleoenvironmental or biostratigraphical interpretations.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012