Record details

Title
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
Statement of responsibility
    Pavel Hanžl
Other titles
    Pre-Devonian metaconglomerates in mylonites of the northern part of the Desná dome (Hrubý Jeseník Mts.)
Author
    Hanžl, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 1-2
Pages
    s. 63-72
Year
    1996
Notes
    4 obr., 2 fot., 1 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    deformace
    metagranit
    metakonglomerát
    mylonit
    orientace přednostní
    silesikum
    valoun
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Orlík (Bruntál)
    Rejvíz (Bruntál)
Keyword
    části
    Desenské
    Klenby
    Metakonglomerát
    Mylonitech
    Předdevonský
    Severní
Abstract (in english)
   A metaconglomerate was found in a metamorpphosed complex of the pre-Devonian rocks of the north part of the Desná dome. Pebble composition, matrix and tectonic deformation of the metaconglomerate were investigated
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012