Record details

Title
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
Statement of responsibility
    Ivan Veselý
Other titles
    Precretaceous weathering of the Brno Massif near Boskovice
Author
    Veselý, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 74
Year
    1996
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    brněnský masiv
    cenoman
    česká křídová pánev
    eluvium
    granodiorit
    křída
    miocén
    přehrady
    zvětrávání
Geographical name
    Boskovice (Blansko)
    ČR-Morava
Keyword
    24-23
    Boskovic
    Brněnského
    Masivu
    Protivanov
    Předkřídové
    Zvětrání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012