Record details

Title
    Předmluva
Statement of responsibility
    Rudolf Musil, Miroslav Vaněk
Author
    Musil, Rudolf, 1926-
    Vaněk, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 7-8
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    osteologie
    pleistocén
    sedimenty jeskynní
    speleologie
Geographical name
    Javoříčko (Olomouc, Litovel)
    Javoříčské jeskyně (Zábřežská vrchovina, Česko)
    Morava severní (Česko)
Keyword
    Předmluva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012