Record details

Title
    Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky)
Other titles
    Reasons for the Neogenne marine clays slumbing (Brno-Medlánky)
Author
    Poul, Ivan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Zakládání staveb 2007
Pages
    6
Notes
    Akce: 2007 ; Brno
Thesaurus term
    clay minerals, geotechnical properties, Neogenne clay, slope stability
Keyword
    Brno-Medlánky
    Důvody
    Jílech
    Mořských
    Neogenních
    Předpokládané
    Sesuvu
    Vzniku
Abstract (in czech)
   V předloženém textu byl diskutován vliv mineralogického složení na geotechnické vlastnosti neogenního jílu. Výzkum byl prováděna na staveništi Brno-Medlánky. Na základě mechnických a RTG difraklčních analýz byla zjištěna jednoznačná souvislost. Povrchové partie (do hl. 6) obsahují velké množství sádrovce, avšak jsou chudé na karbonáty. V průzkumném vrtu byl v hloubce 17 m objeven kousek zavrásněného dřeva, které bylo datováno pomocí 14C. Sanovaný svah v Brně-Medlánkách je paleosesuv, který byl reaktivován nesprávně navrženými zemními pracemi.
Abstract (in english)
   Reasons for the Neogenne marine clays slumbing (Brno-Medlánky)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014