Record details

Title
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
Statement of responsibility
    Jiří Komínek
Other titles
    An overview of the distribution of hydrothermal veins and uranium mineralisation in Příbram uranium deposit
Author
    Komínek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 1
Pages
    s. 6-11
Year
    1997
Notes
    2 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    Barrandien
    kontrola strukturní
    kontrola zrudnění
    ložisko hydrotermální
    rudy U
    středočeský pluton
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    Distribuce
    Hydrotermálních
    Ložisku
    Přehled
    Příbramském
    Uranového
    Uranovém
    Zrudnění
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012