Record details

Title
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
Statement of responsibility
    Olga Kollertová
Other titles
    Survey of geological and geochemical conditions in the western surroundings of Neveklov (the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet)
Author
    Kollertová, Olga
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 54-55
Year
    1993
Notes
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    analýza hornin
    horniny vulkanické
    metamorfika
    proterozoikum
    středočeská ostrovní zóna
Subject category
    netvořicko-neveklovský ostrov
Geographical name
    ČR-Čechy
    Neveklov
Keyword
    12-44
    Geochemických
    Geologických
    Metamorfovaný
    Netvořicko-neveklovský
    Neveklova
    Okolí
    Ostrov
    Poměrů
    Přehled
    Sázavou
    Týnec
    Západním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012