Record details

Title
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
Statement of responsibility
    Jan Mašek, Adolf Malecha
Other titles
    Outline of geological conditions on the area of the map sheet 1:50 000 Soběslav
Author
    Malecha, Adolf
    Mašek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 66-67
Year
    1993
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    české moldanubikum
    geologie regionální
    křída-svrchní
    mapa geologická
    neogén
    třeboňská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Soběslav
Keyword
    1:50
    23-31
    000
    Geologických
    Listu
    Poměrů
    Přehled
    Soběslav
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012