Record details

Title
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
Statement of responsibility
    Miroslav Rejchrt
Other titles
    An overview of geology of north-eastern Iraq in Zagros Mountains
Author
    Rejchrt, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 3
Pages
    s. 24-27
Year
    1999
Notes
    1 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    geologie regionální
    mapa geologická
    mesozoikum
    mezinárodní spolupráce
    perm
    synklinála
    tektonika desková
    terciér
Geographical name
    Irák
    Zagros
Keyword
    Geologie
    Iráku
    Pohoří
    Přehled
    Severovýchodního
    Zagros
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012