Record details

Title
    Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem
Author
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
Pages
    2
Keyword
    Litostratigrafie
    Paleozoika
    Přehled
    Rakovcem
    Svitavou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014