Record details

Title
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Karel Malý
Other titles
    Mineralogy, ore deposit situation and history of the Štěpánov ore district in the Western Moravia
    Übersicht der Mineralogie, der Lagerstättenverhältnisse sowie der Geschichte des Erzreviers Štěpánov in Westmähren
Author
    Houzar, Stanislav
    Malý, Karel, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 87
Pages
    s. 5-59
Year
    2002
Notes
    6 obr., 1 diagr., 24 fot.
    Anglické, německé resumé
    Bibliografie na s. 57-59
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    bibliografie
    historie
    kontrola zrudnění
    ložisko hydrotermální
    ložisko impregnační
    mineralizace
    minerály supergenní
    moravikum
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    svratecká klenba
    těžba
Geographical name
    Borovec (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    Černovice (Blansko, Boskovice)
    ČR-Morava
    Čtyři Dvory (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    Koroužné (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    Štěpánov nad Svratkou (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    Švařec (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Keyword
    Historie
    Ložiskových
    Mineralogie
    Moravě
    Poměrů
    Přehled
    Revíru
    Rudního
    štěpánovského
    Západní
Abstract (in english)
   The Štěpánov ore district produced Ag, Pb and Cu ore since half of 13th century. Two types of silver-bearing polymetallic mineralization in the surroundings of Štěpánov nad Svratkou in the NW part of Svratka Dome (Moravicum) were described: 1) Pb-Zn (-Sb) type of mineralization with sphalerite, galena, quartz, Mg-Fe carbonates, bournonite, boulangerite and rare barite; 2) Cu-Pb (-Zn) type of mineralization represented by chalcopyrite, galena, cuprite, native copper, quartz, barite and calcite. Both mineralizations (with rare gold content) are developed in quartz, carbonate-quartz and barite hydrothermal veins (occurs mainly in metapelites) and "metasomatic" quartzitic rocks (in the calcite marbles) of the Olešnice Group. The review of history, brief geological positions of district, description of all known primary and supergene minerals and genetic consideration are given
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012