Record details

Title
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
Statement of responsibility
    Zdeněk Martinů
Other titles
    Survey of deformation models of a homogenous elastic semispace with a different load. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Martinů, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 214-216
Notes
    2 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    deformace
    gravitace
    model matematický
    pohyb svahový
    zatížení
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří (Most, Litvínov)
Keyword
    Deformace
    Elastického
    Homogenního
    Modelů
    Poloprostoru
    Přehled
    Různým
    Zatížením
Abstract (in english)
   The formula for deformation of the homogenous elastic halfspace by common loading was used to compute the tilt induced by mining in the open-pit mine. The approximate formula for deformation caused by the air pressure formation loading is compared with the spherical solution
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012