Record details

Title
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
Other titles
    New minerals found in regions of Moravia and Silesia between 1985 and 2009 - a review
Author
    Cempírek, Jan
    Fojt, B.
    Gadas, Petr
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Novák, Milan
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 1
Pages
    56
Year
    2010
Thesaurus term
    Czech Republic
    Moravia
    new minerals
    Silesia
    topographic mineralogy
Keyword
    1985-2009
    Letech
    Minerálů
    Moravě
    Nalezených
    Nových
    Přehled
    Slezsku
Abstract (in czech)
   Od roku vydání poslední topograficko-mineralogické práce o minerálech Moravy a Slezska v roce 1985 bylo za použití moderních metod, zejména elektronové mikrosondy a RTG popsáno mnoho nových minerálů v těchto regionech. Práce přináší jejich přehled a diskusi jejich asociací.
Abstract (in english)
   Since the last topographic mineralogy review in 1985, the number of mineral species described from Moravia and Silesia rose significantly, especially due to more frequent use of advanced analytical techniques. This paper provides their review, as well as discussion of mineral assemblages.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012