Record details

Title
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Otakar Kumpera
Other titles
    Outline of the Paleozoic sediments below the Upper Carboniferous coalbearing molasse in Upper Silesian Basin
Author
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 91-106
Year
    1990
Notes
    30 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    devon-střední
    devon-svrchní
    hornoslezská pánev
    kambrium-spodní
    karbon
    ložiska pevných paliv
    molasa
    sedimentologie
    silur
    stratigrafie
    uhlí černé
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Hornoslezské
    Karbonských
    Molas
    Paleozoika
    Pánve
    Podloží
    Přehled
    Svrchně
    Uhlonosných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012