Record details

Title
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
Author
    Filippi, Michal
    Filippi, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 177-185
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: A review of major present localities of aragonite in the České středohoří Mts
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    aragonite
    České středohoří Mts.
    locality
Keyword
    Aragonitu
    Českém
    Lokalit
    Přehled
    Současných
    Středohoří
    Významných
Abstract (in czech)
   Článek udává přehled současných lokalit aragonitu v Českém středohoří a stručné charakteristiky forem výskytu tohoto minerálu.
Abstract (in english)
   Paper presents a view of present localities of aragonite in the České středohoří Mts. Characteristics of the aragonite occurences at particular localities are given.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012