Record details

Title
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Michal Filippi, Renata Filippi
Author
    Filippi, Michal
    Filippi, Renata
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 177-185
Year
    2004
Notes
    11 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    aragonit
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    horniny vulkanické
    hydrotermální podmínky
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Braňany (Most, Most)
    České středohoří
    ČR-Čechy
    Dobrčice (Most, Most)
    Dolánky (Teplice, Bílina)
    Hořenec (Louny, Louny)
    Korozluky (Most, Most)
    Měrunice (Teplice, Bílina)
    Obrnice (Most, Most)
    Všechlapy (Teplice, Teplice)
Keyword
    Aragonitu
    Českém
    Lokalit
    Přehled
    Současných
    Středohoří
    Významných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012