Record details

Title
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
Statement of responsibility
    Milan Vokáč, Stanislav Houzar
Other titles
    IX. mezinárodní konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu (Variant.)
    Overview of moldavite-bearing clastic sediments in Moravia, Czech Republic
Author
    Houzar, Stanislav
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 19-29
Year
    2003
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 26-28
    il.
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Classfication no.
    550.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    miocén
    moldavit
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    štěrk
    tektity
    terasa říční
    terciér Českého masivu
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Klastických
    Moravě
    Přehled
    Sedimentů
    Vltavínonosných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012