Record details

Title
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
Statement of responsibility
    Jindřich Hladil
Other titles
    An overview of basic eustatic features of the Devonian basins in Bohemian Massif different tectonic settings
Author
    Hladil, Jindřich, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 50-52
Year
    1998
Notes
    1 obr., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    Barrandien
    devon
    eustáze
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pánev sedimentační
    pohyb vertikální
    pražská pánev
    změna mořské hladiny
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Českého
    Devonských
    Eustatických
    Masívu
    Pánví
    Přehled
    Různé
    Rysů
    Situace
    Tektonické
    Základních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012