Record details

Title
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
Statement of responsibility
    Vlastimil Macůrek
Author
    Macůrek, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 58-59, 2 l. obr. příl.
Year
    2002
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    504
Conspectus category
    502
Subject group
    mapa ložisková
    mapy
    ochrana přírody
    ochranné pásmo
    plánování územní
    produktovod
    vodní zdroj
    využití území
    životní prostředí
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most-oblast (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Dokumentace
    Mapová
    Most
    Okresu
    Přehledná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012