Record details

Title
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Synoptic stratigraphic table of the Permo-Carboniferous of the Kladno-Rakovník Basin
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 136-137
Year
    1997
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    perm-spodní
    ryolit
    uhelná sloj
    vulkanismus
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
    Rakovník
Keyword
    Kladensko-rakovnické
    Pánve
    Permokarbonu
    Přehledná
    Stratigrafická
    Tabulka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012