Record details

Title
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Other titles
    Re-assessment of inferred mineral resources of the Czech Republic
    Re-assessment or reconnaissance mineral resources of the Czech Republic
Author
    Petáková, Zdeňka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    1
    3
Year
    1999
    2000
Thesaurus term
    mineral resources, evaluation, inferred mineral resources,prognostic resources
    mining geology, mineral resources, re-assessment conservation of area, database
Keyword
    České
    Nerostných
    Prognózních
    Přehodnocení
    Republiky
    Surovin
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Přehled práce 1. etapy projektu přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin. Od roku 1998 bylo přehodnoceno z hlediska kvantitativního, kvalitativního a střetů zájmů v oblasto ochrany životního prostředí, vod a územního plánování 2625 objetktů.

   Přehodnocení 3174 prognózních zdrojů nerostných surovin podle požadavků platné administrativy proběhlo v letech 1994-1999.
Abstract (in english)
   Re-assessment of inferred mineral resources of the Czech Republic

   Re-assessment or reconnaissance mineral resources of the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014