Record details

Title
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
Statement of responsibility
    Miroslav Šedina
Author
    Šedina, Miroslav, 1955-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 226-227
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    kutnohorské krystalinikum
    mineralogie topografická
    molybdenit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Libodřice (Kolín, Kolín)
Keyword
    Alpské
    Asociaci
    Kolína
    Libodřicích
    Minerálů
    Molybdenitu
    Parageneze
    Překvapivý
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012