Record details

Title
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    Surprisingly thick deposits of the youngest Pleistocene in test pit Srb 1 at Srbsko (Czech Karst)
Author
    Kovanda, Jiří, 1935-
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 15-18
Year
    2005
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    502
    551.7
    552
Conspectus category
    502
    55
    552
Subject group
    biostratigrafie
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    litostratigrafie
    Mollusca
    pleistocén-svrchní
    sedimentace detritická
    sedimentace eolická
    sedimenty klastické
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Český
    Kras
    Mocné
    Nejmladšího
    Pleistocénu
    Překvapivě
    Srb
    Srbsku
    šachtici
    Uloženiny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012