Record details

Title
    Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě
Author
    Klusáček, Petr
Conference
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja (07.08.2004-09.08.2004 : Nitra, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
Pages
    s. 452-457
Notes
    Projekt: IAA7118301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Trans-boundary trilateral cooperation in the euroregions Nisa and Šumava and its relation to self-government and public government
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    euroregions
    public administration
    transboundary cooperation
Keyword
    Euroregionech
    Nisa
    Přeshraniční
    Samosprávě
    Spolupráce
    Správě
    Šumava
    Trojstranná
    Veřejné
    Vztah
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava. Je obzvláště zaměřen na popis spolupráce, její intenzity a jejích výsledků - přitom je využito příkladů nejúspěšnějších projektů, které byly financované ze zdrojů Evropské unie.
Abstract (in english)
   The article deals with the issue of the transboundary cooperation in the euroregions Nisa and Šumava. It is especially focused on the description of the cooperation, its intensity and its results - based on the examples of the most successful projects that were funded from European Union financial sources.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012