Record details

Title
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
Other titles
    Redeployment of the calibration facility for portable gamma-ray spektrometers from Bratkovice to Straz pod Ralskem, 1st stage.
Author
    Křesťan, Petr
    Matolín, Milan
    Stoje, Vladimír
    Veselý, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 2
Pages
    10
Year
    2010
Thesaurus term
    calibration
    gamma radiation
    gamma-ray spectrometers
Keyword
    Bratkovic
    Do
    Etapa
    Gama
    Kalibrační
    Přestěhování
    Ralskem
    Spektrometry
    Stráže
    Terénní
    Základny
Abstract (in czech)
   Kalibrace terénních gama spektrometrů je v ČR realizována v ČR pomocí velkoobjemových kalibračních standardů. V roce 2010 byly kalibrační standardy přesunuty z Bratkovic do podniku Diamo s.p., Stráž pod Ralskem.
Abstract (in english)
   Gamma-ray spectrometers are calibrated by means of concrete calibration pads in the Czech Republic. In 2010, the calibration pads were moved from the Bratkovice to Diamo s.p. company in Straz pod Ralskem.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012