Record details

Title
    Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
Author
    Lang, Miloš
    Pivec, Edvín
Conference
    Geochemie a životní prostředí (10.09.1990-11.09.1990 : Kostelec nad Černými Lesy, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
Pages
    s. 31-34
Keyword
    Anomálie
    Českém
    Fosforu
    Geochemická
    Granit
    Masívu
    Peraluminiový
    Přibyslavický
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012