Record details

Title
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
Author
    René, Miloš
Conference
    Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2006 (23.05.2006-25.05.2006 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2006
Pages
    s. 41-43
Notes
    Překlad názvu: Natural radioactivity of granitoids of the Žulová pluton
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bohemian Massif
    thorium
    uranium
Keyword
    Granitoidů
    Plutonu
    Přirozená
    Radioaktivita
    žulovského
Abstract (in czech)
   Koncentrace přirozených radioaktivních prvků (U, Th, K) zjišťovaná s využitím terénní gamaspektrometrie vykazují vysokou variabilitu chemického složení granitů žulovského plutonu. Vysoký obsah Th je kontrolován obsahem monazitu a allanitu.
Abstract (in english)
   Concentrations of natural radioactive elements (U, Th, K) measured using a field gamma-spectrometry show reletively high variability of chemical composition of granites of the Žulová pluton. The high content of Th is connected with a monazite and allanite contents.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012