Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
Other titles
    The Natural Bedrock Radioactivity in the Krkonboše national Park, Czech Republic
Author
    Skácelová, Zuzana
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Opera Corcontica
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 1
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    gamma-ray spectrometry,natural radioactivity,Krkonoše,geological survey
Keyword
    Horninového
    Krkonošského
    Národního
    Oblasti
    Parku
    Podloží
    Přirozená
    Radioaktivita
Abstract (in czech)
   Měření gamaspektrometrie v rámci geologického mapování vyčlenilo horniny s vyššími obsahy přirozených radioaktivních prvků.
Abstract (in english)
   The Natural Bedrock Radioactivity in the Krkonboše national Park, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014