Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment of the Belianska Cave
Author
    Hlaváč, Juraj
    Štelcl, Jindřich
    Zelinka, Ján
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Aragonit
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    Belianska Cave
    gamma-ray spectrometry
    Middle Triassic limestones
    natural radioactivity
Keyword
    Belianské
    Horninového
    Jeskyně
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012