Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment of the Harmanec Cave
Author
    Hlaváč, Juraj
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Aragonit
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 1
Pages
    4
Year
    2002
Thesaurus term
    gamma-ray spectrometry
    Harmanec Cave
    limestones
    radioactive elements
Keyword
    Harmanecké
    Horninového
    Jeskyně
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012