Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in the speleotherapy medical facility in the Sloupsko-šošůvské Caves (Moravian Karst)
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    gamma-spectrometry
    Moravian Karst
    natural radioactive elements
    Sloupsko-šošůvské Caves
    speleotherapy
Keyword
    Horninového
    Jeskyních
    Kras
    Léčebny
    Moravský
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Sloupsko-šošůvských
    Speleoterapeutické
Abstract (in english)
   Concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were measured in Devonian limestones, sinters, cave soils and fluvial cave sediments in the speleotherapy medical facility in the Sloupsko-šošůvské Caves using a field gamma-ray spectrometer. In Devonian limestones, K ranges from 0 to 2.1 %, U from 0 to 5.1 ppm and Th from 0 to 12.2 ppm. Relatively high values of K (0.7 - 3.9 %), U (1.3 - 7.1 ppm) and Th (2.6 - 18.0 ppm) are characteristic of cave soils and cave fluvial sediments. Sinters have low contents of K (0 - 1.1 %), U (1.1 - 3.0 ppm) and Th (0 - 3.6 ppm).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012