Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in Czech show caves (Bozkov Dolomite Caves, Koněprusy Caves, Chýnov Cave)
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zpr. geol. Výzk. v r. 2004
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    cave clastic sediments
    gamma-ray spectrometry
    karst rocks
    sinters
Keyword
    Bozkovské
    Chýnovská
    českých
    Dolomitové
    Horninového
    Jeskyně
    Jeskyních
    Koněpruské
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Veřejnost
    Zpřístupněných
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012