Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Pomezí Caves near Jeseník
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 107-108
Year
    2004
Notes
    1obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il. tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    draslík
    granulometrie
    jeskyně
    mramor
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    silesikum
    speleotém
    thorium
    uran
Geographical name
    ČR-Morava
    Jeseník
Keyword
    14-22
    Horninového
    Jeseník
    Jeseníku
    Jeskyních
    Pomezí
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012