Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Pomezí Caves near Jeseník
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    Branná Group
    cave soils
    marbles
    natural radioactive elements
    sinters
Keyword
    Horninového
    Jeseníku
    Jeskyních
    Pomezí
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
Abstract (in english)
   Concentrations of natural radioactive elements were measured in the rocks using gamma-ray spectrometry. The monitored parts of the Na Pomezí Caves are characterized by low contents of potassium, uranium and thorium both in calcite marbles of the Branná Group (K 0 to 1.2 wt%; U 0.5 to 5.5 ppm; Th 0 to 3.9 ppm), and in sinters (K 0 to 1.1 wt%; U 0.5 to 3.3 ppm; Th 0 to 7.7 ppm, and in siliciclastic sediments (cave soils, K 0.4 to 2.0 wt%; U 0.9 to 4.2 ppm; Th 1.6 to 13.3 ppm). Concentrations of K, U and Th were converted to the mass activity of 226Ra equivalent (am) in order to present the gamma-ray activity of the locality in question. Average values am for marbles, sinters and siliciclastic sediments are only 45, 36 and 94 Bq.kg-1, respectively.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012