Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Ivan Poul
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Turoldu Cave near Mikulov
Author
    Poul, Ivan
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 45-47
Year
    2005
Notes
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    539.17
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    chemismus hornin
    draslík
    flyšové pásmo Západních Karpat
    gama-spektroskopie
    hornina dolomitická
    jeskyně
    lom
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    sedimenty reziduální
    speleotém
    thorium
    uran
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov-Turold (Břeclav, Mikulov)
    Mikulovská vrchovina-Turold
Keyword
    34-14
    Horninového
    Jeskyni
    Mikulov
    Mikulova
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Turoldu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012