Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
Other titles
    Natural radioactivity of the rock environment in the Na Turoldu Cave near Mikulov
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    cave soils
    gamma-ray spectrometry
    limestones
    natural radioactive elements
Keyword
    Horninového
    Jeskyni
    Mikulova
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Turoldu
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012