Record details

Title
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-23 Králíky
Author
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 157-161
Year
    2013
Notes
    4 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    539.17
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    draslík
    gama-spektroskopie
    radioaktivita
    silesikum
    thorium
    uran
    západosudetská oblast
Geographical name
    Králíky (Ústí nad Orlicí, Králíky)
    Morava (Česko)
Keyword
    14-23
    Hornin
    Králíky
    Listu
    Magmatických
    Mapovém
    Metamorfovaných
    Přirozená
    Radioaktivita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014