Record details

Title
    Půdní poměry
Statement of responsibility
    Milan Tomášek
Author
    Tomášek, Milan
Language
    česky
Source title - monograph
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Pages
    s. 101-103
Notes
    1 obr.
    il.
Subject group
    černozem
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér pražské plošiny
    pedologie
    půda aluviální
    půda glejová
    půda hnědá
    půda hnědozemní
    půdy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Poměry
    Půdní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012