Record details

Title
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
Author
    Cílek, Václav
    Žigová, Anna
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 5-12
Notes
    Překlad názvu: Soils, slope sediments and weathering products in a Telecom trench between Karlštejn and Liteň in Bohemian Karst
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Karlštejnem
    Litní
    Profilu
    Půdy
    Rýha
    Spol
    Svahoviny
    Telecom
    Zvětraliny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012