Record details

Title
    Půdy Brd a měkkýši
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Příroda Brd a perspektivy její ochrany
Pages
    s. 24-28
Notes
    1 tab., 6 bibl.
    il.
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
    Překlad názvu: The soils of Brdy Region and Molluscs
    Rozsah: 5 s.
Subject group
    acidita
    Barrandien
    ekologie
    Mollusca
    ochrana přírody
    podzolizace
    půda hnědá
    půdy
    vápník
    vegetace
Geographical name
    Brdská vrchovina-Brdy
    ČR-Čechy
Keyword
    Brd
    Měkkýši
    Půdy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012