Record details

Title
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
Other titles
    Provenance of ferruginous sandstones and conglomerates used for the building of the romanesque Judita Bridge in Prague
Author
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    5
Year
    2011
Thesaurus term
    Romanesque Judita Bridge in Prague, quader masonry, provenance of ferruginous sandstones and conglomerates
Keyword
    
    Hrubozrnných
    Juditina
    Mostu
    Pískovců
    Praze
    Původ
    Slepenců
    železitých
Abstract (in czech)
   Jako stavební materiál Juditina mostu v Praze, postaveného ve 12. století, byly použity železité pískovce až slepence. Srovnání těchto hornin na zbytcích zdiva Juditina mostu s relikty křídových sedimentů na území Prahy a okolí umožnilo určit lokality, kde se tyto horniny těžily. Lokality se nacházely na plošinách v jz. okolí Prahy a železité pískovce a slepence se na nich vyskytovaly hlavně jako volné bloky.
Abstract (in english)
   Provenance of ferruginous sandstones and conglomerates used for the building of the romanesque Judita Bridge in Prague
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014