Record details

Title
    P-T conditions of the origin of skarns and the surrounding rocks in the exocontact of the Bajan Obo granite massif, Mongolia
Statement of responsibility
    Jaroslava Pertoldová, Libuše Jilemnická
Other titles
    PT podmínky vzniku skarnů a okolních hornin v exokontaktu granitového masívu Bajan Obo - Mongolsko
Author
    Jilemnická, Libuše
    Pertoldová, Jaroslava, 1956-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 28, no. 3
Pages
    p. 225-244
Year
    1983
Notes
    6 obr., 7 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    552
Keyword
    Bajan
    Conditions
    Exocontact
    Granite
    Massif
    Mongolia
    Obo
    Origin
    P-T
    Rocks
    Skarns
    Surrounding
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014