Record details

Title
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
Other titles
    Vývoj P-T podmínek a reakční struktury v retrográdně metamorfovaných eklogitech z okolí Světlíka v j. Čechách, moldanubikum (Česká republika)
Author
    Faryad, Shah
    Perraki, Maria
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 88, č. 4
Pages
    23
Year
    2006
Thesaurus term
    eclogite, decompression reactions, symplectites, P-T conditions, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Keyword
    Czech
    Eclogites
    Evolution
    Moldanubian
    P-T
    Reaction
    Republic
    Retrogressed
    Svetlik
    Textures
    Zone
Abstract (in czech)
   Práce přináší informace o eklogitech v okolí Světlíka v j. Čechách, jejich retrográdních reakcích, 5 typech symplektitů, P-T podmínkách dekomprese a heterogenitě eklogitových typů.
Abstract (in english)
   The paper brings information on eclogites in the Svetlik area, their retrogression reactions, five types of symplectites, P-T conditions, and diversity of eclogite types.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014