Record details

Title
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
Statement of responsibility
    Veronika Vajdová
Author
    Vajdová, Veronika
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 2
Pages
    p. 95-100
Year
    1997
Notes
    3 obr., 1 tab., 17 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    amfibolit
    kutnohorské krystalinikum
    měření seizmické
    metoda ultrazvuková
    rychlost elastických vln
    vlny P
    vrt
    vzorkování
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rataje nad Sázavou (Kutná Hora)
Keyword
    Amphibolite
    Anisotropy
    Borehole
    Complex
    Crystalline
    Determined
    Hora
    Kutná
    P-wave
    Rataje
    Samples
    Velocity
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012